Dirk Veulemans - Componist
NED | ENG

1/3  Een aardhommel na een regenbui en vol stuifmeel.
(foto: Dries De Vreeze)

2/3  Een hommel bespeeld door Guido Piccard.
(foto: Guido Piccard)

3/3  Bewerkte foto van drie zelfgebouwde hommels en een dulcimer
 

Het insect

"Hommel" of "dikke bij" of soms zelfs "wesp". Steeds minder mensen weten nog iets over dit vreedzame insect dat in een nest onder de grond leeft en daar met enkele honderden een volk vormt. Het individuele dier is daar als het ware een atoom, deel uitmakend van een cluster. Zonder het omhullende volk is dit individu zelfs niet in staat in leven te blijven. Is de Hommel het dier, of is het hommelvolk, de zwerm, een samengesteld dier?

Metafoor

Door zijn zwermachtige groepsvoorkomen verwijst dit vredige trage insect naar onze toekomst waar voor het individuele gedrag steeds minder ruimte zal zijn. De mens zal aan zijn groepsgeaardheid nog slechts kunnen ontsnappen via de virtualiteit. Een oplossing voor de massahysterie om individueel te willen zijn. De inbeelding zal daarin gecultiveerd worden en een uitweg bieden voor onze onmogelijke verlangens. De realiteit zal vervangen worden door de virtualiteit. Het sociale weefsel zal twee componenten kennen: reƫel en virtueel. Anderzijds verwijst de hommel naar het rurale, het idyllische buitenleven. Zijn wij bezig met daarvan afscheid te nemen?

De compositie

Toevallig kennen we in de Vlaamse volksmuziek een snaarinstrument dat "Hommel" genoemd wordt en dat begin 20ste eeuw redelijk populair was. Na de eerste inleidende minuut werd alle klank uit de compositie bekomen uit een Hommel-opname van de virtuoze hommelspeler Guido Piccard. Gedeeltes uit deze opname werden met mijn toen pas aangekochte Capybara geluidscomputer, gefragmenteerd tot vele klankpartikels van enkele milliseconden lang die dan op elektronische wijze als een zwerm - ziedaar de metafoor ! - werden samengsteld tot een nieuwe klank die nog verder werd doorwerkt met oscillerende digitale filters.

Deze compositie werd uitgevoerd in acht kanalen zodat de ruimtelijke spreiding tijdens het beluisteren het zwermkarakter nog versterkt.

Hommage

Omdat deze compositie gemaakt werd als hommage voor het 25 jarig bestaan van S.E.M., de Studio voor Experimentele Muziek, heb ik aan de naam Hommel twee letters toegevoegd en daarmee de titel lichtjes vervormd tot Hommelage.

31 januari 1998

laatste update: 2021.09.20


Gerelateerde pagina's
  Dubbelconcert 25-50 SEM
  CD - SEM 25
  CD - The weasel is living on the lofts now
  S.E.M.

Alle rechten voorbehouden